ROZHLEDNA | Čestmír Suška ZAHRÁDKA | Ivan Tlustý PŮLFIGURA | Jakub Flejšar DOMOVINA | Jan Šnéberger DRAVEC | Jaroslav Chramosta LEONARDOVO SRDCE | Jaroslav Koléšek ANULOID | Lukáš Rais HLEDÁNÍ ŠTĚSTÍ | Michal Trpák MYSLITEL | Michal Trpák DRAČÍ BRÁNA | Olina Franco TŘI GRÁCIE | Radek Anderle OHAREK VE TMĚ | Václav Fiala POMNÍK BARBARŮM | Václav Fiala KRAJINA | Václav Krčál

Umění ve městě 2013

13. 6. 2013 – 29. 9. 2013

České Budějovice
Hluboká nad Vltavou

null

UMĚNÍ VE MĚSTĚ 2013

Šestý ročník tradiční sochařské výstavy “Umění ve městě” proběhne od 13. června do 29. září 2013. Výstava, kterou pořádá Statutární město České Budějovice, se letos rozrůstá. K Českým Budějovicím přibudou další dvě lokality, kterými jsou golfové hřiště na Hluboké a veřejné prostory města Hluboká, a to díky partnerství Alšovy Jihočeské Galerie a města Hluboké nad Vltavou.

Vzhledem k velikosti výstavních míst a množství vystavovaných soch je šestý ročník “Umění ve městě” pravděpodobně největší přehlídkou monumentálního, současného českého sochařství pod širým nebem v České republice. Zahájení výstavy proběhlo 12. 6. v 18:00 na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Výstavu uvedl Michal Trpák a zahrala skupina Strong Coffee.

Stejně jako v předchozích letech jde o výstavu především sochařskou, tedy o objekty monumentálních rozměrů, které opět obohacují, doplňují nebo ozvláštňují známé prostory Českých Budějovic a nově prostory na Hluboké. Sochy jsou tak součástí vybraných lokalit po celé léto 2013, kdy budou konfrontovány nejen s okolním prostorem, ale především divákem, a to jak z řad milovníků výtvarného umění, tak široké veřejnosti a turistů. To je hlavní přínos výstavy ve veřejném prostoru, kdy město a parky se stávají galerií pod širým nebem a umění tak přichází za divákem do jeho přirozeného prostoru a nikoliv divák za uměním, jak se to děje v galerii.

Pro rok 2013 přislíbilo účast na této výjimečné výstavě 14 sochařů napříč výtvarnými styly i generacemi, které však spojuje nadšení pracovat s různorodými materiály a přetvářet je v monumentální sochařské objekty. Nejmonumentálnější dílo a také dílo nejnáročnějšího na instalaci a transport, je rozhledna s přívlastkem “Šiška” od Čestmíra Sušky. Tato vznikla přímo pro tuto výstavu. Skulptura patří do rodu údolních rozhleden, v kterých můžete stoupat nahoru a scházet dolů a pozorovat měnící se horizont. Skulptura byla vyrobena z opuštěné cisterny, která se povalovala na poli v obci Slavětín poblíž Trutnova.

Další sochou, instalovanou na náměstí je “Dravec” Jaroslava Chramosty. Z dravce v kterém můžeme tušit žraloka plujícího pod dlažbou náměstí, který hřbetní ploutví rozráží dlažbu a v noci svítí do tmy.

Na Zátkovově nábřeží je instalována drobná socha, která v sobě skrývá příběh “Krajiny” od Václava Krčála.

Po přejití mostu na Sokolský ostrov se dostaneme k “Oharku ve tmě”, který zvětšený do monumentálního měřítka Václavem Fialou, září svou žlutou barvou a dynamickou křivkou i ve dne.

Na slepém rameni Malše, letos vystřídaly “Tři Grácie”, pro někoho milou pro jiné děsivou, chobotnici Elišku, která zde vody hlídala vloni. Sochy Radka Andrleho představují řecké bohyně půvabu a krásy a spolu s Múzami na vodě budou tančit celé léto po hladině řeky.

Bohyně bude ze střechy hotelu Budweis sledovat “Myslitel” Michala Trpáka, který již jednou v dialogu se svým kolegou usedl na budějovické náměstí. Tentokrát se do města vrací sám, snad proto, že myslitelů je málo a čím dál tím méně a v naší hektické a arogantní době chybí lidé, kteří nedělají unáhlená nebo účelová rozhodnutí.

Jiným mementem je “pomník Barabům” vytvořený Václavem Fialou, který ovládne zákoutí u Piaristického kláštera. Barabové byli stavitelé železnic, kteří především razili tunely pro její prostup skrze kopce a hory. Pomník je sestaven z žulových kvádrů ze železničního mostu Plzeň – Bayerisch Eisenstein.

Ve Wortnerově domě pak sochy ovládly dvorek, vyrostla zde dřevěná “Zahrádka” Ivana Tlustého, na kterou dohlíží “Půlfigura” Jakuba Flejšara. Na pěší zónu se pak zakutálel mohutný prstenec “Anuloid” Lukáše Raise, nebo také matematickou mluvou rotační plocha, která vznikla otáčením kružnice kolem osy, která leží ve stejné rovině a nemá s ní společné body.

O 11 km dále do Hluboké bude celkem umístěno deset soch. Zatím jich bylo nainstalováno pouze pět. Dvě z nich se zabydlely v zámecké zahradě u vstupu do Alšovy Jihočeské Galerie. Jedna pluje v prostoru Oranžerie, jelikož forma sochy Jaroslava Chramosty je volně inspirována “Mantou”, druhá Krajina II” Václava Krčála za jízdárnou usedne na starý sokl.

Ve městě v malém parčíku pak do krajiny bude rezonovat “Leonardovo srdce” částečně spoutané kamenem a částečně z něj osvobozené Jaroslavem Koleškem. Vedle kostela obyvatelé a návštěvníci Hluboké mohou spatřit “Domovinu” Jana Šnebergera. U přístaviště Hamry jsou nainstalovány stromy, socha bez názvu Šárky Mikeskové.

Poblíž Golfového hřiště je možné projít “Dračí bránou” Oliny Franco. Další sochy budou nainstalovány až 2 týdny po zahájení z důvodu povodní které znemožnily instalaci na Golfovém hřišti a v jeho blízkosti. Jedná se o Klenby Ivna Tlustého, Lavičku Jakuba Flejšara, Na vysoké noze Martina Pertla a Hledání Štěstí Michala Trpáka.

null

VYSTAVUJÍCÍ AUTOŘI 2013

Čestmír Suška
Ivan Tlustý
Jakub Flejšar
Jan Šnéberger
Jaroslav Koléšek
Jaroslav Chramosta
Lukáš Rais
Michal Trpák
Olina Franco
Radek Andrle
Šárka Mikesková
Václav Fiala
Václav Krčál
null

PARTNEŘI UMĚNÍ VE MĚSTĚ 2013

Menu